Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Voordat u start met het reserveren van een woning controleert u of u voldoet aan de gestelde inkomensrichtlijnen. Zo ja, zorg ervoor dat u per persoon een recente salarisstrook, jaaropgave of formulier inkomstenbelasting gereed hebt. Vervolgens kunt u klikken op de woning welke de voorkeur geniet en kan de reservering gestart worden. De reservering wijst voor zich. Vervolgens wordt er per woning bekeken hoeveel inschrijvingen wij hebben ontvangen en door middel van loting wordt een van de ingeschreven kandidaten onder voorbehoud van goedkeuring toegewezen aan de woning. Als laatste zullen wij enkele documenten opvragen om te kijken of we de woning definitief kunnen aanbieden en over kunnen gaan tot het opstellen van een huurovereenkomst.

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

 • Minimaal bruto maandinkomen moet gelijk staan aan 4 x de maandhuurprijs. Zowel het hoofdinkomen als het tweede inkomen wordt voor 100% meegerekend.
 • Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3 x de huurprijs per maand.
 • Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: bel de makelaar voor een antwoord op maat.
Welke documenten moet ik aanleveren nadat ik uit de loting ben gekomen voor een woning?

Standaard documenten

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager (geen rijbewijs)
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
 • Indien u een koopwoning hebt vragen we aanvullend op een jaaropgave hypotheek en een verkoopdocument van de huidige woning indien aanwezig
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant

Loondienst

 • Werkgeversverklaring(en)
 • Kopie 3 recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner)
 • Kopie 3 salarisstortingen corresponderend met de salarisstroken
 • Kopie bankpas

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien

 • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
 • Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen 2 jaar
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Kopie meest recente aanslag Inkomstenbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)

Wanneer het inkomen voortkomt uit een onderneming zal altijd een waarborgsom van 3 maanden de huurprijs gehanteerd worden.

Voor gepensioneerden

 • Beschikking/Specificatie/Kopie laatste jaaropgave AOW en eventueel aanvullend pensioen
 • Laatste storting AOW en eventueel aanvullend pensioen
Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De woningen van het project bloei in Krispijn vallen in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2016) kunt u huurtoeslag aanvragen.

Door hoeveel mensen mag de woning gehuurd worden?

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het 2e inkomen voor 100% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Wij gaan op basis van een loting model de woningen toewijzen.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand met een opzegtermijn van 1 maand. Een voorbeeld: U geeft op 19 oktober aan dat u de huur wilt opzeggen, dan begint het opzegtermijn per 1 november en beëindigt het opzegtermijn/huurovereenkomst op 1 december.

Hoe wordt de vloer afgewerkt?

Alle woningen hebben een kale cementdekvloer.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Nee, er zijn geen servicekosten van toepassing.

Hoe kan ik parkeren in Bloei van Krispijn?

De omgeving rondom dit project zal voorzien worden van voldoende parkeermogelijkheden.

Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?

De indeling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden. De badkamer is voorzien van een douche, toilet, handdoekenradiator en een wastafel. Boven de wastafel hangt een spiegel. De tegels op de vloer zijn ivoor zwart van kleur.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan. De vloertegels zijn ivoor zwart van kleur.

Zijn de woningen voorzien van zonnepanelen?

Ja, de woningen worden op een duurzame manier gebouwd. Dat ziet u terug in de hoge kwaliteit van de isolatie en de zonnepanelen . Ook hebben de inbouwapparatuur een energielabel A. Vanwege de duurzaamheid van de woningen haalt u een voordeel uit de vaste lasten.

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

U mag de binnenkant van de woning naar eigen smaak maken inrichten. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u ooit besluit de woning te verlaten, u deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen.

Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk, enkel in de voegen (badkamer, toilet, keuken)

Mag ik zonwering bevestigen aan de buitenkant van de gevel?

Het plaatsen van zonwering mag enkel na goedkeuring vanuit MVGM.

Huren is slim en luxe! Waarom?

U weet als huurder waar u aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heeft u geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor u geregeld.

Moet ik inschrijfkosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar zodra de inschrijving van het project is gestart.
Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving.

Wanneer komt u in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Bloei van Krispijn dient u te voldoen aan de inkomensnorm.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt het appartement of de woning voor minimaal 12 maanden. Na het jaar kunt u per kalendermaand opzeggen.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. De individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van het eigen verbruik. U kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners van de woning. Verder betaalt u als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc.

Worden er plinten aangebracht?

Nee, er worden geen plinten aangebracht in de woning.

Voldoen de sloten aan het politiekeurmerk?

Ja, ze voldoen aan het politiekeurmerk, maar er is geen certificaat.

Is het onderhoud cv-ketel voor rekening van de huurder?

Nee, onderhoud aan de cv-ketel is voor rekening van de eigenaar.

Er zit wel/geen glasverzekering in de woning?

Er zit geen glasverzekering bij de woning. Deze dient u zelf af te sluiten.

Waar parkeer ik de auto?

Aan de achterzijde van de woningen worden genummerde parkeerplaatsen gerealiseerd. Per woning krijgt u een parkeerplaats toegewezen.

Zijn er bergingen aanwezig?

Per woning is er een externe berging aanwezig.

Wordt er een erfafscheiding aangebracht?

Ja, de achtertuinen worden gescheiden middels een gaaswerk hek. Deze wordt voorzien van hedera begroeiing.